ULFTSE BADMINTON CLUB 

De gezelligste badmintonclub uit het oosten!

Een veilig sportklimaat

Ulftse BC accepteert grensoverschrijdend gedrag niet. Iedereen heeft recht op een fijne en veilige omgeving voor het uitoefenen van de badmintonsport: een omgeving waar leden elkaar met respect behandelen. Het voorkomen van ongewenst gedrag en het bevorderen van een sportsfeer waarin ongewenst gedrag geen kans krijgt, is dan ook een zaak van ieder lid. Helaas komen ongewenste omgangsvormen meer voor dan doorgaans wordt gedacht. Daarom is beleid hiervoor dan ook een serieuze aangelegenheid.


Verklaring Omtrent Gedrag
Sportverenigingen worden aangeraden om altijd een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen voor hun vrijwilligers. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat iemand geen strafblad heeft of dat het strafblad geen bezwaar vormt voor het uitvoeren van een bepaalde taak of functie. Ulftse BC wil de kans op grensoverschrijdend gedrag in de sport verkleinen, door alle (bestuurs)leden in het bezit te laten zijn van een VOG.


Ongewenst gedrag
Steeds maar die hand op je schouder. Een tikje op je achterwerk. Discriminerende of vrouwonvriendelijke moppen. Machtsmisbruik. Ongewenst gedrag kan je plezier in het sporten behoorlijk verpesten. Soms kun je duidelijk maken dat je er niet van gediend bent en maak je met één opmerking een eind aan dat gedrag. Maar je mond opendoen is niet altijd makkelijk. Of het helpt niet. Dat kan verstrekkende, heel vervelende gevolgen voor jou persoonlijk hebben. Zeker als je ermee rond blijft lopen.
Wat zijn nu precies ongewenste intimiteiten? Wat valt onder discriminatie en agressie? Uitgangspunt is dat jij bepaalt wat ongewenst gedrag is. Of de gedraging nu opzettelijk is of niet, doet niet ter zake. Degene die zich schuldig maakt aan ongewenst gedrag is zich daar niet altijd van bewust. Doorslaggevend is dat als jij je onprettig, gekwetst of bedreigd voelt er sprake is van ongewenst gedrag.


Bij wie kun je terecht?
Ulftse BC heeft een tweetal vertrouwenscontactpersonen (VCP). Zij zijn bekwaam in hulpverlening bij ongewenst gedrag. Bij hen kun je altijd terecht met een klacht of een vraag. In de hal of daarbuiten als je dat liever wilt. De VCP biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst door voor geschikte hulp. Daarnaast adviseert en stimuleert hij/zij de vereniging om preventieve maatregelen te nemen. De VCP beslist niets voor jou: jij bepaalt welke stappen je wilt ondernemen.
Zolang jij absolute vertrouwelijkheid wenst, is die gegarandeerd. Soms helpt het als je gewoon je hart eens kunt luchten. In andere gevallen overleggen jullie samen wat te doen.
Leden die worden geconfronteerd met ongewenste omgangsvormen kunnen zich tot Inge Vromen-Reuling of Patrick Visscher wenden. Zij zijn bereikbaar via vcp-inge@ulftse-bc.nl en vcp-patrick@ulftse-bc.nl.
Zolang jij absolute vertrouwelijkheid wenst, is die gegarandeerd. Soms helpt het als je gewoon je hart eens kunt luchten. In andere gevallen overleggen jullie samen wat te doen.


Tot slot
Het is niet noodzakelijk om een vertrouwenspersoon in te schakelen als er dingen gebeuren die niet kunnen. Je kunt elkaar ook aanspreken binnen de club. Dat werkt het beste, want als we voor elkaar zorgen, zorgen we voor een prettige sportomgeving en een veilig klimaat binnen onze club.
Hier kunt u content plaatsen.